Báo giá quảng cáo banner trên báo điện tử Báo Gia đình & Xã hội giadinh.net.vn

Báo Gia Đình & Xã Hội

Báo giá quảng cáo banner trên báo điện tử Báo Gia đình & Xã hội giadinh.net.vn

gia-dinh

QUY ĐỊNH CHUNG

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Chế độ chia sẻ 3 theo user: 03 sản phẩm quảng cáo chia sẻ tại cùng một vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 01 banner.

Thời gian ký quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần

Thời gian gửi banner: Trước 01 ngày đối với banner thường và 03 ngày đối với banner đặc biệt.

Thiết kế đồ hoạ dạng JPG/GIF hoặc Flash, Quảng cáo dạng Banner có kích thước <40KB. Các quảng cáo đặc biệt có kích thước

<100KB

Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của toà soạn báo điện tử Giadinh.net.vn

CHI PHÍ KHÁC

Chi phí thiết kế (3.000.000 VNĐ/trang thông tin; 3.000.000 VNĐ/Flash; 2.000.000 VNĐ/Resize banner)

Chi phí hosting video trong banner( dung lượng tối đa 3Mb ):

Trang chủ và chuyên mục cao cấp: 4,000,000 VNĐ/ngày

Chuyên trang: 6,000,000 VNĐ/tuần

Chi phí cho banner Expand:

Banner expand gấp đôi 1 chiều: giá vị trí x 1.5 lần

Banner expand gấp đôi 2 chiều: giá vị trí x 2 lần

BACK TO TOP